Thuis in uw branche

Behoeften & verwachtingen van ondernemers onderzoeken

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 15-1-2016

Vandaag een volledige SRA-dag! Allereerst een bijpraatsessie in Nieuwegein met de mannen van Full Finance. Een zeer plezierig gesprek waarin we gekeken hebben naar hoe we elkaar kunnen ondersteunen zodat SRA-kantoren er beter van worden. Daar doen we het toch voor. Kwaliteitswise.

Dan de auto in naar Den Haag. We hebben een vervolggesprek bij MKB Nederland en VNO-NCW in het kader van onze lobby voor het creëren van meer verantwoording op maat van de ondernemer.

Ik ben blij dat ook de ondernemers vanuit maatschappelijk en publiek belang hun verantwoordelijkheid willen nemen om te komen tot innovatieve vormen van verantwoorden. Je ziet duidelijk een kentering in hun denken ontstaan, overigens prachtig opgetekend uit de mond van de MKB-voorman Michaël van Straalen.
Zie artikel Accountant.nl

Vraag ondernemers of de accountant nog bestaat in de jaren ’20 van deze eeuw, en zij antwoorden allen met ‘ja’. De toegevoegde waarde die de accountant levert is dezelfde, de vorm of het kanaal is wel anders, schatten zij in. Wat heeft de ondernemer van de toekomst nodig als het gaat om vertrouwen in onderling zakendoen? Hoe creëren we meer zekerheid op maat, voor de ondernemer zelf en voor zijn stakeholders? Vinden we innovatie in schaalbaarheid (zekerheid op maat, op onderdelen van de organisatie (maatwerk) en op het geheel (wettelijke controle en controle small entities)? Eén van onze suggesties is te komen tot een onderzoek naar de behoeften van ondernemers en de verwachtingen die zij hebben bij de dienstverlening van accountantskantoren. De uitkomst van ons gesprek bij MKB Nederland en VNO-NCW is dat we daaraan nu vorm aan gaan geven.