Thuis in uw branche

Uitfasering pensioen eigen beheer

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 18-9-2017

Met enige regelmaat bereiken ons vragen over de thans geboden mogelijkheid om pensioen eigen beheer af te kopen met fiscale korting (Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer). Niet zelden betreft het hier pensioen- en beheer-bv´s die al enigszins ‘leeggegeten’ zijn en waarbij de verplichtingen – zelfs gewaardeerd op fiscale grondslagen – slechts gedeeltelijk worden gedekt door de aanwezige bezittingen. Bovendien wil er naast een pensioen- nog wel eens een stamrechtverplichting op de balans staan. De bezittingen zijn dan vaak ook niet voldoende om die stamrechtverplichting te kunnen voldoen. Hoe moet dan bij afkoop rekening worden gehouden met het stamrecht?

BV van cliënt heeft aan activa ongeveer € 95.000. Daartegenover staat een voorziening pensioen eigen beheer van ongeveer € 50.000 (fiscale waarde, commercieel is de voorziening circa € 80.000) en een loonstamrechtverplichting van ongeveer € 80.000. Tevens heeft de bv een schuld aan de directeur-grootaandeelhouder van ongeveer € 40.000.

Men wenst de pensioenvoorziening in het kader van uitfasering af te kopen. Als men het pensioen afkoopt en de rekening-courantschuld aflost, zal er nauwelijks geld meer zijn voor de stamrechtuitkering. Hoe kansrijk is een verzoek aan de Belastingdienst om de stamrechtvoorziening fiscaal vriendelijk kwijt te schelden en daarna de bv te liquideren? Zal de inspecteur stellen dat door afkoop pensioen ook het stamrecht is afgekocht?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren