Thuis in uw branche

Afwikkeling insolvabele ODV-BV

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 22-3-2022

Een cliënt heeft een bv met daarin een reeds uitkerende oudedagsverplichting (ODV). De bv heeft niet meer bezittingen dan een rekening-courantvordering op de dga en een beperkt bedrag aan liquide middelen. Derhalve is te voorzien dat op enig moment de ODV-uitkering slechts nog kan worden betaald door te verrekenen met de vordering op de dga, waarbij met de liquide middelen dan de verschuldigde loonheffing voldaan wordt. De dga heeft overigens in privé nagenoeg geen bezittingen.

Stel, dat in deze situatie de dga komt te overlijden. Per saldo heeft de bv een negatief eigen vermogen en is er geen privévermogen van erflater/dga. De bv heeft echter dan nog steeds de ODV-verplichting, die op dat moment moet gaan uitkeren aan de erfgenamen.

Stel, de erfgenamen aanvaarden de nalatenschap beneficiair. Dan zal blijken dat de bv onvoldoende middelen heeft voor het uitkeren van de ODV. Hoe werkt dit vervolgens praktisch uit? Hoe verloopt de vereffening met betrekking tot de ODV? Zijn er VPB- en/of IB-consequenties, zo ja, welke? Worden erfgenamen uiteindelijk wel aandeelhouder en kunnen zij de bv liquideren?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren