Thuis in uw branche

Verhouding tussen begrip 'materialiteit' bij belastingcontrole en bij jaarrekeningcontrole

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 25-1-2022

Onze vraag betreft de verhouding tussen materialiteit bij controle van de jaarrekening en materialiteit zoals door de belastingdienst bij controle gehanteerd. De Belastingdienst hanteert namelijk een lagere materialiteit dan die gehanteerd wordt bij een jaarrekeningcontrole.

Tijdens een recente bijeenkomst van de Belastingdienst over Horizontaal Toezicht, gaf men aan bij een belastingcontrole altijd de ongecorrigeerde fouten op te vragen. Worden die fouten in de aangifte niet gecorrigeerd, dan zal sprake zijn van een foutieve aangifte.

Praktisch punt hierbij is dat als inderdaad bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting  rekening wordt gehouden met de ongecorrigeerde fouten, de balanspost vennootschapsbelasting zal afwijken en jaarlijks een ‘puzzel’ ontstaat wat nu waar nog gecorrigeerd moet worden.

Graag vernemen wij het standpunt van het SRA hier in. 

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren