Thuis in uw branche

Toepassing van verscherpte Vpb-afschrijfbeperking 2019 bij huurdersinvestering in tbs-pand?

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 5-3-2019

Een bedrijfspand wordt door de directeur-grootaandeelhouder verhuurd aan de eigen bv, derhalve onder de terbeschikkingstellingsregeling. De bv heeft huurdersinvesteringen gedaan.

Het pand heeft voor de dga een aanschafwaarde van € 400.000 en hij schrijft met 3% per jaar af. De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt € 300.000. De huurdersinvesteringen bedragen € 100.000 (aanschafwaarde), waarop de bv 10% per jaar afschrijft. De boekwaarde van de verbouwing per 31-12-2018 bedraagt € 90.000. De WOZ-waarde van het pand volgens beschikking 2019 bedraagt € 370.000.

Per 1 januari 2019 bedraagt in de vennootschapsbelasting de bodemwaarde voor panden in eigen gebruik 100% van de WOZ-waarde, in plaats van – voorheen – 50%. In de tbs-regeling geldt nog steeds een bodemwaarde van 50%.

Hoe werkt een en ander uit voor de afschrijving in het boekjaar 2019?


Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren