Thuis in uw branche

Fiscale aspecten van onderlinge schuldverhoudingen tussen Stichting Administratiekantoor en BV

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 10-5-2022

Bij cliënten zien wij steeds vaker de Stichting Administratiekantoor (STAK) die niet meer volledig fiscaal transparant is, omdat het economisch belang van de aandelen niet volledig bij de certificaathouder(s) ligt. Zo houdt de STAK dan bijvoorbeeld aandelen van de vennootschap die op een later moment (eventueel onderhands) uitgegeven kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat de STAK winstrechten opbouwt bij de vennootschap en er bij een dividenduitkering opbrengsten bij de STAK verantwoord moeten worden (er bestaat een actief).

Indien deze STAK een bankrekening heeft, staan daar gelden waarvan je zou kunnen stellen dat die passief langdurig zijn geparkeerd. Indien ervoor wordt gekozen deze gelden toch aan de vennootschap ter beschikking te stellen zal de titel zijn een lening, waar vervolgens een zakelijke rente over vergoed moet worden, hetgeen wellicht tot vennootschapsbelastingplicht voor de STAK leidt. Er is dan immers sprake van een economische activiteit. Wanneer de STAK geen bankrekening heeft ontstaat er direct een lening / rekening-courantverhouding tussen de vennootschap en STAK.

Voorts zien wij in praktijk de situatie waarbij, met het oog op voorkoming van negatieve rente, door vennootschap gelden worden gestald op een bankrekening van de STAK die haar aandelen houdt. Hetgeen tot niet verrekenbare verliezen leidt in de STAK en belaste winst in de vennootschap.

Cliënten achten bovenstaande effecten niet wenselijk en zien eigenlijk de STAK en vennootschap als één (fiscale) entiteit.

Wij hebben concreet de volgende vragen:

  1. Hoe kan worden omgegaan met de gestalde gelden en winstrechten in de STAK. De wens is deze gelden volledig te kunnen gebruiken bij de vennootschap, zonder langdurige leningen etc.
  2. Moet er tussen de STAK en de vennootschap fiscaal zakelijk worden gehandeld? Of mag onderling bijvoorbeeld 0% rente worden gerekend?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren