Thuis in uw branche

Eigen woningschuld in box 3?

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 29-1-2018

Een cliënt heeft een schuld bij zijn bv van € 2.000.000 in verband met de eigen woning. Hij betaalt daarop 3% rente. De WOZ-waarde van de woning is ongeveer € 2.200.000. Hij heeft tevens een vermogen van circa € 4.000.000 in box 3.

Gelet op de hoogte van het eigenwoningforfait als deze schuldenvrij zou zijn ('aftrek geen/geringe eigenwoningschuld'), lijkt het hier voordelig om de eigenwoningschuld over te hevelen naar box 3. Kan dat zomaar met een overeenkomst? Of is een kasrondje een optie? Welke mogelijkheden ziet u?

 

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren