Thuis in uw branche

Activeren goodwill?

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 22-5-2018

Wij willen u graag de volgende casus voorleggen: De heer X bezit 100% van de aandelen van Y B.V. In het jaar 2017 besluit de heer X het 100% aandelenpakket Y in te brengen in B.V. A tegen uitreiking van aandelen, dit middels een notariële akte van levering van aandelen.

De overdrachtsprijs van de aandelen Y B.V. is door een deskundige vastgesteld op € 500.000 (onderbouwd waarderingsrapport). De nettovermogenswaarde van Y B.V. bedraagt € 200.000. Daarmee bedraagt de goodwill voor B.V. A € 300.000.

Mag B.V. A in 2017 € 300.000 goodwill activeren of is hier sprake van intern gegeneerde goodwill?

 

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren