Thuis in uw branche

'Accountantskantoor versus Administratiekantoor'

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 22-12-2015

Ik heb een vraag naar aanleiding van de recent gepubliceerde praktijkhandreiking 'Accountantskantoor versus Administratiekantoor'. Onderstaand een tweetal paragrafen uit de praktijkhandreiking die in mijn optiek tegenstrijdig met elkaar zijn. Graag verneem ik uw visie en overwegingen omtrent onderstaande.

In paragraaf 2.1 wordt het volgende weergegeven:

Aldus worden in deze definitie twee belangrijke voorwaarden gesteld: 

  1. binnen het kantoor ('de organisatorische eenheid') moet een accountant werkzaam zijn of een accountant moet daaraan verbonden zijn en
  2. er moeten binnen het kantoor voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten worden verricht door een accountant.

Let op: ter voorkoming van misverstanden is het woordje 'en' hier vetgedrukt. Voordat een kantoor kwalificeert als een accountantskantoor dient aan beide voorwaarden te zijn voldaan.

In paragraaf 2.2 is het volgende opgenomen:

Tot zover is deze redenatie juist. Men heeft echter geen rekening gehouden met de volledige uitleg van het begrip 'verbondenheid’. Indien Holding BV – waarvan accountants aandeelhouder zijn – immers aandelen c.q. een belang heeft in Administratiekantoor BV, is er automatisch sprake van 'verbonden zijn’. Er is sprake van verbondenheid met de organisatorische eenheid, waartoe ook het accountantskantoor behoort, dan wel verbondenheid met de accountants die (indirect) aandelen in Administratiekantoor BV houden (zie met name de beantwoording van vraag c. onder 2.1 hiervoor). Volgens de beroepsregelgeving voor accountants kan Administratiekantoor BV in deze constellatie dan ook niet als een ‘administratiekantoor’ worden aangemerkt.

In de schriftelijke uitwerking van de casus wordt niet verder ingegaan aan de tweede voorwaarde, namelijk de bedrijfsmatig professionele diensten die door een accountant moeten worden verricht.

Kunt u misschien nader toelichten hoe de vakbekwaamheid van de accountant wordt ingezet bij het aandeelhouderschap? Of op welke andere wijze aan de tweede voorwaarde wordt voldaan?

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren