Thuis in uw branche

Invoering overgangsrecht n.a.v. verlenging vervaltermijn accountantstuchtrecht

  • Publicatiedatum: 6-2-2018

De regering hecht er, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor de betrokken accountant, waarde aan dat een onder het huidige regime verjaarde klacht niet alsnog kan gaan herleven onder het nieuwe regime. Daarom zal voor deze specifieke situatie alsnog overgangsrecht geregeld worden.

De betreffende overgangsbepaling zal worden opgenomen in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018. De beoogde inwerkingtredingdatum is 1 juli 2018.


Lees de brief aan de Tweede Kamer