Thuis in uw branche

Debat Tweede Kamer over aanscherping regels accountants

  • Publicatiedatum: 6-9-2017

De Vaste Commissie voor Financiën debatteerde vanochtend over het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Dit wetsvoorstel ziet met name op maatregelen bij OOB-organisaties, zoals onafhankelijk intern toezicht of de geschikheidstoets voor beleidsbepalers, bestuurders en interne toezichthouders.

Toch stond het debat in veel breder perspectief. De Tweede Kamerleden toonden zich ongeduldig als het gaat om resultaten van kwaliteitsverbetering en cultuurverandering in de hele accountancysector. Met name waar het gaat om verdienmodellen. PvdA, GroenLinks en SP willen dat de regering daarin zelf het voortouw neemt. De partijen verzochten de minister om onderzoek te doen naar alternatieven, daarbij ook kijkend naar scheiding binnen de accountancyorganisatie van de accountancy- met de fiscale tak.

Jeroen DijsselbloemMinister Dijsselbloem zegde toe zijn ambtenaren -parallel aan de inspanningen vanuit de sector zelf- opdracht te geven om alternatieve verdienmodellen op een rij te zetten, en voor- en nadelen, juridische en Europeesrechtelijke aspecten te analyseren. Of deze analyse zou leiden tot het doen van voorstellen, laat de minister over aan zijn opvolger.

Meer informatie

Amendement en moties