Thuis in uw branche

PE dag voor fiscalisten najaar 2023

In één dag 11 PE-punten behalen

Waar krijgt u als fiscalist veel vragen over en hoe lost u fiscale knelpunten praktisch op? Voor de PE-dag voor fiscalisten hebben wij drie actuele thema’s geselecteerd.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 875,00
Prijs niet-leden: € 1065,00
Groepsgrootte: 29
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 11
RB Fiscaal 11
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om: 

 • De actualiteiten rondom de vennootschapsbelasting toe te passen in de praktijk 
 • Mijn klant te adviseren over de voor- en nadelen van verschillende estate planningssenario’s 
 • Mijn klant te adviseren over belastingbesparende maatregelen 

Uw docent

Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur bij BDO.

Alle docenten

Inhoud

Waar krijgt u als fiscalist veel vragen over en hoe lost u fiscale knelpunten praktisch op? Voor de PE-dag voor fiscalisten hebben wij drie actuele thema’s geselecteerd. 

In de ochtend bespreken wij met u de ontwikkelingen en actualiteiten in de vennootschapsbelasting. Wat zijn de wijzigingen op het gebied van onttrekkingen en winstdelingen, fusie en splitsing en de afwaardering van vorderingen? In de middag staan de belangrijkste aspecten rondom estate planning op het programma. Welke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn op de estate planning van uw klant? En wat kunt u leren van de recente jurisprudentie?  

 

Tot slot gaan we in op het Belastingplan 2024. Wat zijn de gevolgen voor de ondernemer en zijn onderneming?  

 • Onttrekkingen en winstdelingen 
 • De antimisbruikbepaling bij fusies en splitsingen  
 • Vermogensoverhevelingen box 3/ excessief lenen  
 • De voor- en nadelen van een tweetrapsmaking op een rij 
 • Fiscale eenheid in internationale situaties 
 • Belastingplan 2024 

Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs en voor 11 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden. 

 

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 29 november 2023 van 08:30 uur tot 21:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU36805

Programma

08:00 uur - Ontvangst

 

08:30 uur - Ontwikkelingen en actualiteiten in de vennootschapsbelasting

 • Onttrekkingen en winstdelingen: de kern en HR BNB 2023/40
 • Aan- en verkoopkosten deelneming
 • Actualiteiten fusie- en splitsingen met name op het gebied van antimisbruikbepaling
 • Afwaardering van vorderingen en de samenloop met de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid

Mr.dr. Bart van der Burgt

 

12:30 uur - Pauze

 

13:15 uur - Actualiteiten estate planning

 • Recente jurisprudentie: (on)mogelijkheden huwelijksvermogensrecht
 • Vermogensoverheveling in combinatie met box 3 heffing en excessief lenen
 • Laatste ontwikkelingen rondom de bedrijfsopvolgingsregeling
 • Tweetrapsmakingen: lusten en lasten
 • Overdracht woningen aan kinderen (Besluit 15 juni 2022)
 • Fiscale eenheid in internationale situaties
 • Belangrijke besluiten en jurisprudentie
 • Praktische gevolgen spoedreparatie van het fiscale eenheidsregime

Drs. Paul Schut

 

17:15 uur - Pauze

 

18:00 uur - Belastingplan 2024

 • Ontwikkelingen box 2 en box 3
 • Aanpassingen in de BOR en DSR
 • Vastgoed en aandelentransacties
 • Tariefswijzigingen IB en VpB
 • Loonbelastingactualiteiten
 • Overige fiscale maatregelen

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

 

21:00 uur - Einde

Docent(en)

Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur bij BDO.

Bart van der Burgt

Mr.dr. Bart van der Burgt

Mr. dr. Bart van der Burgt is werkzaam bij Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs en verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. 

Drs. Paul Schut RB

Drs. Paul Schut RB is Financial en Estate Planner bij Schut & Bruggink Estate Planners.