Thuis in uw branche
IT-inspiratiesessieBekijk alle IT-kringen

IT-auditkring 2022

Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige praktische thema’s, wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 819,00
Prijs niet-leden: € 979,00
Groepsgrootte: 75
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: IT-auditor, Gevorderd assistent-accountant, PR/Marketing manager, Accountant vennoot/medewerker, Beginnend assistent-accountant
Leerdoelen:

Ik ben in staat om: 

 • Het belang van IT audit op waarde te schatten en toe te passen als geïntegreerd onderdeel van de jaarrekeningcontrole én als adviesdienst;
 • De belangrijkste IT (audit) vraagstukken en actualiteiten op hoofdlijnen te begrijpen als startpunt voor verdere verdieping;
 • Mijn netwerk van IT-audit professionals te onderhouden.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert een IT-auditkring, bedoeld voor IT-auditors en accountants met een professionele belangstelling voor IT.

De afhankelijkheid en complexiteit van IT blijven maar toenemen en het lijkt steeds lastiger te worden om grip te houden, zowel in het licht van de jaarrekeningcontrole als met het oog op de beheersing van bedrijfsrisico’s.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s. Wij bieden een combinatie van deskundige sprekers en volop ruimte voor collegiaal overleg.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, deskundige gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er een pauze met broodjes.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • u bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten
 • u heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • u kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • u investeert 14 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2022 voor vijf bijeenkomsten € 819 oftewel € 164 per bijeenkomst. Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 979 oftewel € 196 per bijeenkomst.

Het programma voor 2022:

 • In controle over nieuwe technologieën (19 april)
 • IT-auditverklaring (7 juni)
 • Cyber security en continuïteit (27 september)
 • Praktijkhandreiking IT in de jaarrekeningcontrole - een casus (15 november)
 • IT-inspiratiesessie - digitale mindset en datagedreven transformatie (6 december)

drs. Erik-Jan Kreuze RE RA is voorzitter van deze kring en tevens vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors.

Programma

In controle over nieuwe technologieën (19 april 2022)

Het is al eerder opgemerkt: de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en steeds vaker rijst de vraag of het allemaal bij te benen is. Dat geldt zeker ook voor de (IT) auditor, die een professioneel oordeel moet vellen over de juistheid en de volledigheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens deze bijeenkomst nemen we enkele van de bedoelde nieuwe technologieën op de hand en kijken naar hun huidige status in het kader van de audit. Ylja Remmits MSc, senior consultant trusted analytics bij KPMG, neemt u mee in de relevante ontwikkelingen op het gebied van data analytics: Robotic Process Automation, non-lineaire queries en Artificial Intelligence. Waar raakt het de financiële verslaglegging en wat betekent dit voor de scope en inhoud van de werkzaamheden van de auditor? Niels van den Bergh, CEO van mintBlue, aanbieder van een publiek blockchain platform, gaat in op de ontwikkeling en huidige stand van zaken van de Blockchain-technologie, waarbij in de discussie met de kring gezocht wordt naar relevante use cases voor de accountant/auditor. Visma | Yuki maakte eind 2021 bekend dat zij i.s.m. mintBlue blockchaintechnologie heeft ingezet voor de factuurverwerking en -betaling. Hoe dit NFT Invoicing eruitziet en welke voordelen het oplevert komt eveneens aan de orde.
Gastsprekers: Ylja Remmits – KPMG Trusted Analytics, Niels van den Bergh – mintBlue en Jeroen van Haasteren - Visma | Yuki

IT-auditverklaring (7 juni 2022)

Nederland is één van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Dit heeft grote voordelen op het gebied van snelheid en efficiëntie en de toegankelijkheid van informatie. Tegelijkertijd maakt het ons steeds afhankelijker van de beschikbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid van geautomatiseerde systemen. Cybercriminaliteit en toenemende complexiteit vormen een steeds grotere bedreiging voor het functioneren van deze systemen. Ook zien we dat meer beslissingen door geautomatiseerde algoritmes worden genomen en dat deze beslissingen steeds vaker ter discussie staan. Dit alles raakt aan de datakwaliteit in systemen en aan de continuïteit van organisaties. De wet- en regelgeving op het gebied van (toezicht op) digitalisering blijft tot op heden achter bij deze ontwikkelingen. NOREA (de Nederlandse beroepsorganisatie van IT-auditors) heeft het initiatief genomen om criteria voor een IT-verslag met bijbehorende IT-auditverklaring te ontwikkelen. De doelstelling hiervan is dat organisaties een gestructureerd IT-verslag opstellen omtrent de beheersing van hun geautomatiseerde systemen en dat een onafhankelijke IT-auditor dit verslag controleert en voorziet van een verklaring. Een vertegenwoordiger vanuit de werkgroep die door NOREA is ingesteld om zich over voornoemd thema te buigen, geeft graag tekst en uitleg, waarbij in de discussie gezocht kan worden naar de praktische vertaling voor het SRA-kantoor.
Gastsprekers: vertegenwoordigers NOREA

Cyber security en continuïteit (27 september 2022)

Cyber security is een jaarlijks terugkerend thema en dat is niet voor niets. Meer en meer dringt het besef door dat de risico’s groter worden en dat niemand hiervan gevrijwaard is, ook niet in het MKB. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we wat er gebeurt wanneer je als organisatie getroffen wordt door een cyber-aanval, in dit geval een ransomware-incident. Verder besteden we aandacht aan tooling die organisaties kan helpen om het bewustzijn omtrent cyberrisico’s te vergroten.
Gastsprekers: Caroline Buvé; Managing Director and founder at Onyx Cybersecurity, Dirk Maij; Cybersecurity Specialist at Onyx Cyber Security, Jack van Crooij; Senior manager bij CROP IT-audit & Services

Praktijkhandreiking IT in de jaarrekeningcontrole - een casus (15 november 2022)

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de langverwachte PH IT in de jaarrekeningcontrole gepubliceerd. Reden voor de vertraging was gelegen in het feit dat de impact van de Europese regelgeving op met name COS 315 lang onduidelijk bleef. Inmiddels is de praktijkhandreiking gereed en wordt tijdens deze bijeenkomst op praktische wijze ingezet bij de behandeling van een (fictieve) casus. Na afloop kunt u er direct in de praktijk mee aan de slag.
Gastsprekers: drs. Erik-Jan Kreuze RE RA; vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors en Robert Johan RE CISSP; IT auditor en directeur van Soll-IT

IT-inspiratiesessie – digitale mindset en datagedreven transformatie (6 december 2022)

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-auditkring zijn dat: IT-kring voor kleine kantoren, IT-managementkring en de IT-Cybersecurity & Privacykring).
Dit jaar is de key note spreker Marelle van Beerschoten van Digital Shapers. Als specialist op het gebied van digitale transformatie en innovatie helpt zij organisaties te moderniseren, door te bouwen aan een digitale cultuur en mindset van medewerkers. Dankzij haar verfrissende blik op (digitaal) leiderschap, ondernemerschap en digitale transformatie weet Marelle te inspireren en motiveren. Haar missie is om organisaties te helpen succes te vinden in een wereld die gedefinieerd zal worden door digitale transformatie. 
Gastspreker: Marelle van Beerschoten, Oprichter-eigenaar Digital Shapers

Docent(en)

Ylja Remmits

Ylja Remmits

Ylja Remmits is Sr. Consultant Trusted Analytics / AI in control bij KPMG Nederland.

Niels van den Bergh

Niels van den Bergh

Niels van den Bergh is CEO bij mintBlue.

Jeroen van Haasteren

Jeroen van Haasteren

Jeroen van Haasteren is Head Of product bij Visma | DizzyData.

Erik-Jan Kreuze

drs. Erik-Jan Kreuze RE RA

Drs. Erik-Jan Kreuze RE RA is vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors.

Robert Johan

Robert Johan RE CISSP

Robert Johan RE CISSP is IT-auditor en directeur bij Soll-IT.

 

Marelle van Beerschoten

Marelle van Beerschoten

Marelle van Beerschoten is oprichter-eigenaar van Digital Shapers dat zich richt op het versnellen van digitale transformatie bij organisaties.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren