Thuis in uw branche

Controle van opbrengstverantwoording

Hoe bepaalt u de juiste mix van controlewerkzaamheden?

De opbrengst is één van de belangrijkste posten, maar de controle hiervan is zeer complex. Waarop focust u bij deze materiële jaarrekeningpost?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 455,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • De opbrengstverantwoording effectief te controleren bij mijn klant.

uw docent

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

Daniëlle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

De opbrengst is één van de belangrijkste posten, maar de controle hiervan is zeer complex. Waarop focust u bij deze materiële jaarrekeningpost?

Een belangrijk onderdeel in dossierreviews is de opbrengstverantwoording, maar hier gaat het ook vaak mis! Hoe schenkt u voldoende aandacht aan de risicoanalyse en de vertaling naar effectieve controlemaatregelen? Wanneer heeft u voldoende aandacht voor fraude en corruptie? Welke branche specifieke controles moet u meenemen?

Daarnaast is zonder focus op IT de opbrengststroom niet meer te controleren, maar hoe integreert u IT bij de controle van de opbrengsten? Is de volledigheid van de opbrengstverantwoording eigenlijk altijd een significant risico? En hoe maakt u systeemgerichte en gegevensgerichte controles klantspecifiek? Met de juiste mix van controlewerkzaamheden verhoogt u de kwaliteit van uw opbrengstcontrole!

  • Effect nieuwe COS315 op de opbrengstverantwoording
  • SRA Praktijkhandreiking Controle van opbrengstverantwoording
  • Frauderisico’s en corruptie herkennen in de opbrengststromen
  • Gaat het om juistheid of volledigheid?
  • Afgrenzing en accuratesse
  • Wat doet u met IT en a-analyse?
  • Evaluatie en documentatie van uw bevindingen
  • Aandachtspunten verslaggeving

Docent(en)

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

Daniëlle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren