Thuis in uw branche

Compliance Seminar 2022

Een ‘niet te missen’ seminar voor de compliance officer!

Dit jaarlijkse praktijkseminar heeft een unieke opzet. Wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen én u gaat in gesprek met de SRA-Review en compliance vakgenoten.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 495,00
Prijs niet-leden: € 625,00
Groepsgrootte: 70
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De actuele ontwikkelingen op het gebied van compliance te vertalen naar mijn eigen kantoor.
 • De impact van mijn compliance functie binnen mijn kantoor te vergroten.

Uw docent

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.
 

.

Inhoud

Dit jaarlijkse praktijkseminar heeft een unieke opzet. Wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen én u gaat in gesprek met de SRA-Review en compliance vakgenoten.

De controlepraktijk staat nog steeds groots in de spotlights. Hoe brengt u de nieuwe Audit Quality Indicators in de praktijk en wat zijn de gevolgen hiervan voor compliance? Hoe zet u forensische expertise in bij uw kwaliteitsbeleid? En wat zijn de eerste ervaringen met het rapporteren over fraude?

Welke rol heeft compliance op het gebied van duurzaamheid en hoe brengt u dit onder de aandacht binnen uw kantoor? Ook kijken we naar de beroepseer van de accountant en gaan we in gesprek met de AFM over hun methodologie in het nOOB-segment. Tijdens het Compliance Seminar krijgt u de gelegenheid om met de AFM, reviewers en collega-compliance officers ervaringen uit te wisselen.

 • Actualiteiten compliance en SRA-Review
 • Uw kwaliteitsbeleid en de inzet van forensische expertise
 • Audit Quality Indicators in de praktijk
 • Duurzaamheid en de rol van de compliance officer
 • De functie van beroepseer voor de compliance officer
 • In gesprek met de toezichthouder over toezicht nOOB
 • Aandachtspunten AFM in 2022 en verder…

Het Compliance seminar 2022 is de 10de editie. In het kader van dit jubileum krijgt u als deelnemer op 30 juni 2022 van ons het boek ‘Artikel 5 – De beroepseer van de accountant’ cadeau.

Programma

13:30 uur Ontvangst

14:00 uur Opening en actualiteiten compliance

 • Inleiding op het dagprogramma
 • Resultaten review 2021 en vernieuwde reviewaanpak
 • NVPE: aandachtspunten voor de compliance officer

Dick Meester RA

14:40 uur Inzet van forensische expertise, onderdeel van uw kwaliteitsbeleid?

 • Waar moet de forensische expertise zitten in de teams?
 • Hoe benut u beperkte forensische capaciteit zo effectief mogelijk?
 • Eerste ervaringen met rapporteren over fraude in de controleverklaring; wat zijn do’s, don’ts en best practices?

Drs. Joeri Frietman RA CFE

15:25 uur Duurzaamheid en compliance

 • De impact van CSRD op de accountantswerkzaamheden
 • Bewustwording creëren binnen het kantoor
 • Aandachtspunten voor de compliance officer

Frank Lamers RA

16:10 uur Pauze

16:30 uur Beroepseer voor de compliance officer

 • Wat is eigenlijk de functie van de beroepseer?
 • Eigenschappen van ‘goed werk’
 • Waar moet u op sturen als compliance officer?

Drs. Margreeth Kloppenburg

17:15 uur De Audit Quality Indicators in de praktijk

 • Uw kwaliteitsbeheerssysteem aanpassen aan de AQI’s
 • Extern, maar ook intern rapporteren van AQI’s
 • Gevolgen voor compliance
 • Recente ontwikkelingen

Roland Ogink RA

18:00 uur Diner en netwerken met collega compliance officers

19:00 uur In gesprek met de toezichthouder

 • De methodologie van de AFM in het nOOB-segment
 • Waar houdt u nu al rekening mee?
 • AFM-aandachtspunten toezicht in 2022/2023

Prof. dr. Barbara Majoor RA

Programma (vervolg)

20:00 uur Afsluitend: vragen en conclusies
U krijgt gelegenheid om vragen te stellen, de discussie aan te gaan en uw
praktijkissues bespreekbaar te maken.

Dick Meester RA

20:30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

Docent(en)

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.
 

Joeri Frietman

drs. Joeri Frietman RA/CFE

drs. Joeri Frietman RA CFE is Senior Manager Forensic Audit Support bij Directoraat Vaktechniek van Mazars. Hij adviseert, traint en coached op het gebied van financieel economische criminaliteit, zoals fraude, corruptie, opzettelijk overtreding van wet- en regelgeving, witwassen en terrorismefinanciering.   

Frank Lamers

Frank Lamers RA

Frank Lamers is Partner audit en CSRD bij HLB Witlox Van den Boomen 

drs. Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg is spreker, trainer en adviseur op het gebied van ethiek, cultuur en gedrag en auteur van o.a. Artikel 5, de beroepseer van de accountant. Ook is zij voorzitter van de faculty Ethiek, cultuur en gedrag bij de NBA.

Roland Ogink RA

Roland Ogink RA is partner en bestuurder bij De Jong & Laan en vice-voorzitter bij SRA.

Prof. dr. Barbara Majoor RA

Prof.dr. Barbara Majoor RA is Specialist Accountancy toezicht bij de AFM en lid van het College van Bestuur en vice-rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren