Thuis in uw branche
Bekijk alle vaktechnische kringen

Branche en Advies kring 2023

SRA organiseert op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring.

Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties, klanten willen immers gedetailleerd advies. Om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw klanten, organiseert SRA op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring. Deze kring is bestemd voor de meer generalistische bedrijfsadviseur (voor specialisten heeft SRA-Branche-expertgroepen in het leven geroepen).

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 705,00
Prijs niet-leden: € 845,00
Groepsgrootte: 50
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Mkb-adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Op de hoogte blijven van de belangrijkste branche-ontwikkelingen en adviesthema’s en dit kunnen toepassen in de accountantsadviespraktijk.

Ik ben in staat om:

 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de ontwikkelingen in de transportsector
 • De nieuwste verdienmodellen toe te passen bij mijn klant en in mijn kantoor
 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de ontwikkelingen in het notariaat
 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de ontwikkelingen in de detailhandel

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties, klanten willen immers gedetailleerd advies. Om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw klanten, organiseert SRA op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring. Deze kring is bestemd voor de meer generalistische bedrijfsadviseur (voor specialisten heeft SRA-Branche-expertgroepen in het leven geroepen).

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige de actuele (economische) ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van een bepaalde branche en/of een adviesthema.

Er is gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond dit thema.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door een vaste kringvoorzitter en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring. 

Tijden 

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2023

 • Ontwikkelingen in de transportsector (maart)
 • Businessmodellen en scenario analyses voor het MKB (mei)
 • Actualiteiten notariaat (september)
 • Trends in Retail - tijden van schaarste (november)

Voordelen lidmaatschap 

 • U doet (branche)kennis op waardoor u een nog betere sparringpartner wordt voor uw klanten
 • U houdt uw vakkennis up to date
 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) en verdient 10 PE-punten (RB) per jaar *

*Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw kennis op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen in 2023 voor vier bijeenkomsten € 705 oftewel € 176 per bijeenkomst. Bent u werkzaam bij een kantoor dat geen lid is van SRA dan betaalt u € 845 oftewel € 211 per bijeenkomst. Mocht u voor een bepaalde bijeenkomst liever een vervanger afvaardigen, dan is dat toegestaan. 

U kunt ook kiezen voor een kantoorlidmaatschap à € 1010. U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen (en per bijeenkomst bepalen wie dat zijn). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 1155 voor een kantoorlidmaatschap.

Er zijn Branche en Advies kringen in Van der Valk Houten en Van der Valk Eindhoven.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 21-03-2023, 24-05-2023, 25-09-2023 en 20-11-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR36909

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 27-03-2023, 22-05-2023, 28-09-2023 (Postillion Bunnik) en 27-11-2023 (Postillion Bunnik)
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR36910

Programma

Ontwikkelingen in de transportsector

De transportsector heeft te maken met een flink aantal transities die het toekomstige bedrijfsmodel beïnvloeden. Denk aan grote vraagstukken van energie, klimaat, digitalisering en arbeidsmarkt. De ketenfunctie die zo kenmerkend is voor bedrijven in transport en logistiek brengt met zich mee dat zij ook inspelen op deze transities waar hun opdrachtgevers mee te maken hebben. Wat zijn de strategische trends en ontwikkelingen en welke uitdagingen brengen die met zich mee? Een praktische bijeenkomst voor accountants met cliënten in de transport en logistiek.
Gastsprekers: Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN AMRO en Roelof Oostindiën AA, partner bij de Jong & Laan en voorzitter SRA Branchegroep Transport en Logistiek.

Businessmodellen en scenario analyses voor het MKB

Het is van belang dat ondernemers adequaat inspelen op de snel veranderende omstandigheden in de maatschappij. Met name het denken in termen van businessmodellen en scenario analyses kan hierbij enorm helpen. Bewezen methodieken hiervoor zijn het Business Model Canvas en Bleu Ocean strategieën. Deze modellen winnen vooral aan kracht wanneer ze toegepast worden gecombineerd met scenarioanalyses. De toekomst laat zich namelijk lastig voorspellen (inflatie, rente etc.) waarbij het denken in scenario’s helpt om de strategische opties scherp te krijgen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op de vraag hoe u ondernemers vanuit uw rol als adviseur hierbij kunt ondersteunen. Welke technieken zijn er, hoe pas je deze toe en wat zijn de belangrijkste kansen en valkuilen?
Gastspreker: drs. Michiel van Dijk, directeur/eigenaar van CFOLab®.

Actualiteiten notariaat

Vanwege de publieke functie van de notaris is de sector Notariaat omgeven door uitgebreide wet- en regelgeving en toezicht. Wat betekent dat voor uw notarisklant en voor u als accountant?
Tijdens deze bijeenkomst komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het notariaat aan bod. Welke eisen worden gesteld aan de inrichting van de financiële administratie, het beheer van de derdengelden en de bewarings- en liquiditeitspositie. En wat zijn de eisen voor verslaggeving van notariskantoren en rapportages aan het BFT? Na afloop kunt u uw klanten uit de notarisbranche nog beter bijstaan.
Gastspreker: Steven ten Hagen RA, partner HLB den Hartog Accountants & Consultants.

Trends in Retail - tijden van schaarste

De veranderingen in de wereld gaan snel. Retail heeft sinds de jaren vijftig voornamelijk te maken gehad met groei. Natuurlijk kwamen er wel crises voorbij, maar nu is daar zeker sprake van in de vorm van grote schaarste. Tekort aan grondstoffen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan vertrouwen, tekorten in de Supply Chain, tekort aan bestedingspotentieel gecombineerd met hoge inflatie, hogere rentes en hogere energiekosten. Hoe groei je in een wereld waar alles op krapte lijkt uit te draaien en wat kunt u hierin voor uw klant betekenen?
Gastspreker: Frank Quix, Managing Director Q&A Research & Consultancy.

Docent(en)

Bart Banning

Bart Banning

Bart Banning is Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN AMRO.

Roelof Oostindiën

Roelof Oostindiën AA

Roelof Oostindiën AA is partner bij de Jong & Laan en voorzitter van de SRA-Branche-expertgroep Transport & Logistiek.

Drs. Michiel Van Dijk

Drs. Michiel van Dijk is directeur/eigenaar van CFOLab®.

Steven ten Hagen

Steven ten Hagen RA

Steven ten Hagen RA is partner bij HLB den Hartog Accountants & Consultants.

Frank Quix

Frank Quix

Frank Quix is Managing Director van Q&A Research & Consultancy en voorzitter van de Ebeltoft group. Daarnaast is hij auteur van het retail boek Retailmarketing en heeft het boek S.A.L.E. ‘hoe creëer je een winnende en toekomstbestendige retail organisatie’ gepubliceerd.