Thuis in uw branche

Basisopleiding NLP voor accountants

Van adviseur naar vertrouwenspersoon

Wordt een echte vertrouwenspartner van uw klant door nog beter aan te sluiten en te verbinden met uw gesprekspartner!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 2995,00
Prijs niet-leden: € 3295,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 48
RB Algemeen 48
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder, Bedrijfsjuridisch adviseur, Accountant in business
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Mijn eigen communicatie af te stemmen op de ander.
  • Beter aan te sluiten op mijn gesprekspartner met meer tevreden klanten en collega’s als resultaat.

Uw docent

drs. Guido Dik

drs. Guido Dik is business coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.

Alle docenten

Inhoud

Wordt een echte vertrouwenspartner van uw klant door nog beter aan te sluiten en te verbinden met uw gesprekspartner!

Als vertrouwenspersoon adviseert u niet alleen, maar probeert u zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw gesprekspartner. Aansluiten op de ander gaat over verbinden. Als accountant probeert u de verbinding te maken met de zaken waar uw gesprekspartner tegenaan loopt. Hoe doet u dit effectief in uw rol als accountant? Dit doet u niet alleen door vaardigheden te leren om communicatief goed aan te sluiten.

Met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) gaat u een aantal slagen dieper, en kijkt u naar uw eigen mentale processen (overtuigingen en mentale scripts) die direct invloed hebben op uw communicatie en gedrag. U wordt zich bewust van uw eigen handelen en krijgt meer grip op uw gesprekspartner. U zult zien dat hierdoor de verbinding met de ander sterker wordt en het resultaat van uw gesprekken verbetert.

Tijdens de opleiding worden de volgende thema’s en modellen behandeld:

  • Leren lezen van non verbale communicatie: rapport, representatiesystemen, oogbewegingen
  • Overtuigen van de ander: miltonmodel, strategieën, chunken, submodaliteiten
  • Bewustwording van de eigen communicatie: associatie/dissociatie, driestapsdissociatie
  • Effectieve groepscommunicatie: groepsprocessen, leerstijlen, metaforen
  • Vertrouwen creëren: rapport, metamodel, ankeren, staten

Deze basisopleiding NLP is speciaal gericht op adviserende en leidinggevende functies.

De basisopleiding NLP bestaat uit 8 dagen en wordt in samenwerking met NBA Opleidingen aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Binnen NLP wordt gewerkt met accreditaties. De basisopleiding NLP staat voor het NLP business practitioner met als specialisatie financiële dienstverlening. U krijgt hier een diploma van. Aanvullend op deze opleiding kunt u nog extra onderdelen volgen. U ontvangt daarna de volledige NLP practitioner accreditatie.

Als u de basisopleiding NLP succesvol heeft afgerond, kunt u deelnemen aan de Vervolgopleiding NLP.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 5 oktober 2023, vrijdag 3 november 2023, vrijdag 24 november 2023, vrijdag 15 december 2023, vrijdag 12 januari 2023, vrijdag 2 februari 2023, vrijdag 1 maart 2023 en vrijdag 22 maart 2023. Alle dagen zijn van 09:30 uur tot 16:30 uur.
Beschikbaar
Locatie: Vergadercentrum IJsselstaete in Ijsselstein ut /routebeschrijving
Cursuscode: EALE37067

Programma

De Opleiding NLP Accountants kent een aantal thema’s. Deze worden gedurende de opleiding door elkaar heen behandeld. Dit bevordert het leerproces en uw ontwikkeling in de dagelijkse praktijk en zorgt voor een aangename afwisseling van de aangeboden stof.

Non verbale communicatie
Wanneer we het over communicatie hebben richten we ons in de regel op de mondelinge communicatie. En hoe belangrijk de mondelinge communicatie ook is, het is de non-verbale communicatie die de werkelijke diepgang in communicatie aangeeft. Dit reikt veel verder dan de algemene wijsheden die hierover de ronde doen.

In dit thema kijken we hoe we contact met elkaar zoeken; u leert hoe u contact maakt en welke andere mogelijkheden er zijn. Het toevoegen van deze kennis en kunde is een echte eye opener. Het start vanuit de bewustwording hoe u dat doet ten opzichte van andere mensen. Uw communicatie wordt hierdoor effectiever.

Onderwerpen: rapport, zintuiglijke scherpzinnigheid, representatiesystemen, oogbewegingen

Overtuigen
Overtuigen is een belangrijk thema in ons leven. We leren dat overtuigingskracht te maken heeft met het aandragen van de juiste argumenten. Vanuit NLP ervaart u dat argumenteren juist niet zo goed overtuigt. Het is zinvoller om vanuit uw natuurlijke aanleg aan te sluiten bij hoe u uw gesprekspartner nieuwe inzichten kunt geven. Uw gesprekspartner ontdekt zo zelf wat de voordelen zijn van wat u wilt overdragen. Ook hier geldt dat u handvatten aangereikt krijgt die aansluiten bij uw natuurlijke patronen. De ontwikkeling komt ook hier meer vanuit hoe u de ander in uw gedachtegang kunt betrekken en beter herkent wat de ander wil. Bovendien krijgt u inzicht in de werking van drijfveren.

Onderwerpen: miltonmodel, strategiëen, chunken, submodaliteiten

Bewustwording van de eigen communicatie
Bewustwording van de eigen communicatiestijlen is de basis. NLP voegt een nieuwe kijk toe op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe u zelf in elkaar zit. Deze manier van kijken opent nieuwe wegen. Het (her)kennen van uw eigen stijl geeft inzicht in uw manier van handelen en ook waarom deze manier bij de ene persoon goed overkomt en bij de andere persoon in het verkeerde keelgat kan schieten. Door te ervaren dat u keuzemogelijkheden heeft om het ook op een andere manier te doen creëert u vrijheid van handelen. U zult ervaren dat u meer ontspannen zelfs de moeilijkste gesprekken kunt voeren en dat u soepeler schakelt.

Onderwerpen: feedback, communicatiemodel, associatie/dissociatie, driestapsdissociatie, oorzaak-gevolg, chunken, doelen stellen.

Effectieve groepscommunicatie
Het blijkt dat grote presentatoren onbewust een patroon volgen dat mensen bindt. En of het nu om publiek, cliënten, medewerkers of collega’s gaat: inzicht in groepsprocessen geeft u handvatten om te blijven communiceren. U leert verhalen zodanig te structureren dat u alle deelnemers aan het gesprek boeit. U krijgt ook inzicht in wat er in de groep gebeurt. En mocht u regelmatig presentaties geven dan zorgt deze bagage ervoor dat uw presentaties beter beklijven bij uw publiek. Dit kan bijvoorbeeld ook de doorslag geven wanneer u met andere kantoren in concurrentie bent om een klant.

Onderwerpen; groepsprocessen, leerstijlen, miltonmodel, metaforen, presenteren, chunken

Vergroten van uw probleemoplossend vermogen: het uitbreiden van uw positie als vertrouwenspersoon
Als accountant komt u regelmatig in aanraking met de problemen die uw klanten tegenkomen. Naast inhoudelijke problemen wordt u ook vaak om adviezen gevraagd die verder reiken dan de inhoudelijke kant van het verhaal. Dit kan tot ongemakkelijke situaties leiden, en toch zijn er goede mogelijkheden om hier mee om te gaan. Juist door goed te luisteren naar de behoefte van uw gesprekspartner kunt u veel verder gaan in uw hulp zonder dat u kennis hoeft te hebben van al deze gebieden. U leert ook goed de grens aan te geven wat wel en niet tot uw mogelijkheden behoort. Deze inzichten helpen ook uzelf, bijvoorbeeld hoe u uw eigen uitdagingen oplost.

Onderwerpen: rapport, metamodel, ankeren, staten, submodaliteiten

Creëren van een productieve setting
Vanuit uw adviserende of sturende rol wordt verwacht dat u ook niet populaire boodschappen overbrengt. Bijvoorbeeld bij surseance, reorganisatie en andere situaties die drastische maatregelen vragen. Vanuit dit thema kijken we hoe u daarbij uw cliënt niet alleen zakelijk maar ook als mens kunt begeleiden. Door te focussen op goede toekomstmogelijkheden en daaraan te blijven werken blijft uw cliënt, ondanks de moeilijke situatie, productief. Wat motiveert mensen en wat houdt ze actief? U krijgt ook inzicht in hoe dit voor uzelf werkt. Een paar kleine aanpassingen aan uw dagelijkse manier van werken, simpelweg door meer te doen van waar u energie van krijgt en minder te doen waar u energie aan verliest, maken een groot verschil in uw werk en leven. Door deze ervaringen te delen met anderen helpt u hen in hun kracht te blijven.

Onderwerpen: staten, metaforen, ankeren, feedback

Docent(en)

drs. Guido Dik

drs. Guido Dik is business coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.

Angela Steemers

Angela Steemers is internationaal gecertificeerd NLP trainer en TLT Master.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren